Соопштение за јавност 4.2.2022 година

04.02.2022
Фондот за осигурување на депозити во Република Северна Македонија во целокупната постапка на стечај на Еуростандард банка, ја одигра најважната улога, а тоа е исплата на обесштетувањето на депонентите – физички лица на Еуростандард банка.

Светски ден на штедење, 31 октомври

01.11.2021
Светскиот ден на штедењето, 31 октомври, беше одбележан во петок, 29.10.2021 година со настан организиран од Македонската банкарска асоцијација. На овој настан, традиционално учествуваат и претставници на Фондот за осигурување на депозити, како една од најзначајните институции во обезбедувањето на финансиската стабилност и сигурност на банкарскиот систем во Република Северна Македонија.
 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје