Средба со претставници од Светска банка

03.03.2023

Денес во Фондот за осигурување на депозити, директорот Amir Shabani со својот тим одржа средба со Nigel Jenkinson од Светска банка на која се разговараше за тековните предизвици на финансискиот сектор и за подготовката на новиот Закон за осигурување на депозити. На средбата беше изразена и благодарност за поддршката која ја обезбедува тимот на Светска банка во процесот на подготовка на новиот Закон.
 

СЛИЧНИ СОДРЖИНИ

 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје