Соопштенија

Учество на ФОД на редовна годишна конференција на ЕФОД

03.09.2015
Редовната годишна конференција со наслов “Навигација кон зголемена финансиска стабилност” на Европскиот форум на осигурители на депозити (ЕФОД), каде Фондот за осигурување на депозити од Република Македонија членува со полноправно членство и право на глас, се одржа во Дубровник, Хрватска и тоа во периодот од 3 до 5 септември, 2015 година.

Повик – Соопштение до поранешните штедачи во Македонска банка АД Скопје во ликвидација кои сеуште не го оствариле своето право за обесштетување од страна на Фондот за осигурување на депозити

14.06.2021
Се повикуваат поранешните штедачи во Македонска банка АД Скопје во ликвидација да ги подигнат Потврдите за сопственост на депозитите во банката за да си го остварат правото на обесштетување и потоа да се обратат до Фондот за осигурување на депозити, за да си ги подигнат своите парични средства од пресметаното обесштетување, согласно законскиот важечки максимум на обесштетување во периодот кога е настанат ризичниот настан, односно кога врз банката е отворена ликвидационата постапка.

Прва средба на ЕФОД членки од Балканот

Прва средба на ЕФОД членки од Балканот Загреб, 27.03.2015 година Хрватска беше домаќин на првата средба на членките на ЕФОД (Европски форум на осигурители на депозити) од Балканскиот регион, што се одржа на 27 март 2015 година во Загреб.
 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје